Zawiadomienia o Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków OSP w Działoszynie

Działając na podstawie § 22 ust.3 oraz  § 26 ust. 3  Statutu,  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie , zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień  24 marca  2018 roku (sobota) na godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie zebrania;
 2.  Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej i uchwał i wniosków;
 3. Przyjęcie porządku zebrania;
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności OSP za 2017 rok;
 5. Przedstawienie  sprawozdania finansowego za 2017 rok;
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności w roku 2017;
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący;
 8. Dyskusja;
 9. Udzielenie absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy;
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego;
 11. Przyjęcie nowego Statutu OSP w Działoszynie;
 12. Wolne wnioski;
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji;
 14. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w Strażnicy OSP  przy ulicy Piłsudskiego 28 b. Projekt nowego Statutu  jest dostępny  w wersji  papierowej w świetlicy OSP, a w wersji elektronicznej pod tym odnośnikiem. Prosimy członków o niezawodne i  punktualne przybycie.

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *