Zawiadomienia o Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków OSP w Działoszynie

Działając na podstawie § 22 ust.3 oraz  § 26 ust. 3  Statutu,  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie , zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień  24 marca  2018 roku (sobota) na godz. 18:00. Proponowany porządek obrad:  Otwarcie zebrania;  Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej i uchwał i wniosków; Przyjęcie porządku zebrania; Przedstawienie sprawozdania z

Nowy wóz strażacki OSP Działoszyn

Nasza jednostka 25 października powitała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Merceder Benz Atego warty 939 597 zł. Zakup był możliwy dzięki wsparciu Miasta i Gminy Działoszyn, Cementowni Warta S.A., Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Łodzi.